Concurs de participare la funcția de director adjunct

AVIZ

Se anunță concurs la ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire

(ciclul liceal) în IPLT „Ștefan Vodă”

din or. Ștefan Vodă.

Doritorii de a participa la concurs vor depune actele conform Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct la secretariatul instituției până la 16.10.2020.