Informație despre implementarea PGM în cadrul proiectului PRODEM II

În orașul Ștefan Vodă, implementarea PGM în cadrul proiectului PRODEM II s-a desfășurat cu succes, implicându-se mai mulți elevi decât s-a preconizat inițial.

Scopul proiectului a fost crearea oportunităților de implicare a tinerilor în viața școlară și socială prin intermediul TIC, iar obiectivele au vizat formarea competențelor TIC la  tineri din Centrul de Asistență Specializată și Plasament Temporar „Încredere” din or. Ștefan Vodă, precum și pregătirea a 20 de tineri în elaborarea pliantelor, invitațiilor cu diverse tematici și desigur – aprecierea celor mai reușite prezentări, cărțulii digitaleîn aplicațiile Canva,Kizua, Storyjumper cu tematici educaționale, ecologice. Toate aceste obiective au fost realizate în mare măsură, desi am avut mai multe obstacole pe care nu le-am putut ocoli: carantina, starea excepțională, frica psihoemoțională.

Așadar, în cadrul acestui proiect am desfășurat mai multe activități precum 2 sesiuni de instruire în domeniul TIC cu 20 de tineri, dintre care 10 de la  Centrul de Asistență Specializată și Plasament Temporar „Încredere” din or. Ștefan Vodă și 5 tineri din familii defavorizate social. Ei au fost instruiți de 2 profesori voluntary în laboratorul de informatică, iar între cele 2 sesiuni au fost bucurați cu o pauză dulce.

Apoi profesoarele de informatică, dnele Ciubotaru Lilia și Vasilache Galina au desfășurat tot cu ei și încă 5 voluntari care locuiesc în căminul liceului, un atelier practic în care tinerii au învățat cum să elaboreze un pliant, un afiș, o invitație după toate cerințele.

După care, tinerii au asistat la o activitate de prezentare a proiectului. Aceasta s-a desfășurat în aer liber, iar tinerii au urmărit cu atenție buletinul informativ al PRODEM în care si-au regăsit colegii și au discutat în baza Suportului Teoretic și Practic pentru organizarea activităților comunitare și mobilizarea tinerilor în procese decizionale cu genericul „Tinerii ca agenți ai schimbării”, în cadrul căreia a fost instalată boxa portabilă și tinerii au ascultat muzică relaxantă, motivând odată în plus necesitatea implementării proiectului respectiv, totodată, evidențiind avantajele implicării tinerilor în viața social și comunitară.

Membrii grupului de inițiativă au manifestat deshidere pe tot parcursul proiectului, începând cu achiziționarea bunurilor, precum și implicarea activă în sesiunile de formare a tinerilor. Desigur că un mare efort a depus mentorul, pentru că pe parcursul desfășurării proiectului au intervenit mai multe obstacolede divers ordin, dar datorită abnegației întregii echipe, totul s-a finalizat cu succes.

Grupul țintă al proiectului au fost  cei 15 membri de la Centrul de Asistență Specializată și Plasament Temporar „Încredere” din or. Ștefan Vodă, tinerii din oraș, cu vârsta de 14-18 ani, mai ales cei din familii social-vulnerabile care deseori rămân marginalizați când e vorba de implicare atât în viața școlară, cât și cea comunitară. Așadar, am implicat peste 300 de persoane(elevi, părinți, tineri) în activitățile proiectului și ne-am străduit să excludem marginalizarea tinerilor, promovând toleranța și asertivitatea. Dar numărul beneficiarilor e mult mai mare, ținând cont de faprul că la 01 septembrie, la boxa achiziționată, a răsunat muzică de școală și pe parcursul întregii zile s-a promovat proiectul nostru.

Mai mult decât atât: participanții au rămas mulțumiți de calitatea desfășurării instruirilor, trainingurilor, menționând faptul că acestea sunt binevenite în contextul situației pandemice în care ne aflăm și că ei deja vor putea obține note mari la diverse discipline școlare, deoarece vor putea crea diverse prezentări în aplicațiile învățate ca: Cava, Kizoa, Storyjumper.

De asemenea beneficiarii au menționat că vor putea desfășura întruniri în aer liber, respectând distanța socială, datorită boxei și a microfonului.