Admitere 2022

ADMITEREA 2022

Conform ordinului Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr.601 din 24.06.2022 se organizează concursul de admitere în învățământul liceal, sesiunea 2022 după cum urmează:

I etapă (11 iulie29 iulie 2022):

 • 11 iulie22 iulie–depunerea actelor pentru înscrierea la concurs;
 • 25-26 iulie–concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
 • 27 iulie–anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
 • 28-29 iulie–prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu în adresa DGE.

ATENȚIE: nr. de locuri: profil real 25; profil umanist 60.

N.B. În cazul în care după încheierea primei etape vor rămâne locuri vacante se va desfășura etapa II (0816 august 2022) după cum urmează:

 • 0810 augustdepunerea actelor pentru înscrierea la concurs;
 • 11 augustconcursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
 • 12 august–anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
 • 1516 augustprezentarea raportului final privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu in adresa DGE.

Pentru participare la concurs sunt necesare următoarele acte:

 • Certificatul de studii gimnaziale (în original);
 • Certificatul medical (în original);
 • Buletinul de identitate (copie);
 • Certificatul de naștere (copie);
 • 2 fotografii 3x4cm;
 • Mapă transparentă cu șine și 5 folii

ORELE DE LUCRU:

LuniVineri: 8:00–15:00; tel. de contact: 0242-2-27-87