Echipa educațională

Cadre didactice Numărul total de angajați -72;

Numărul de cadre didactice – 47;

  1. de bază 40 (din ei 10 pensionari);
  2. prin cumul – 7
  • Conducători de cerc – 3 persoane.
  • Conducători de secții sportive – o persoană.
Grade didactice Grade didactice dețin 35 persoane dintre care:

  • Grad didactic superior – 2 profesori;
  • Grad didactic întâi – 10 profesori;
  • Grade didactice doi – 23 profesori;
  • Fără grad didactic ( tineri specialiști, conducători de cercuri) -12.